Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


home

Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Uitgelicht

Documenten over het eenheidsfront

Door de Internationale Arbeidersassociatie

In alle landen is de discussie over de tactiek van het eenheidsfront aan de orde van den dag. Door het toetreden van Sovjet-Rusland tot de Volkenbond en de vriendschappelijke betrekkingen met het imperialistische Frankrijk, die meer en meer het karakter aannemen van een militair verbond, is de quaestie van het eenheidsfront, en zelfs van samensmelting der socialistische en communistische organisaties in Frankrijk in een geheel nieuw stadium getreden. Terwijl tusschen de beide politieke partijen een eenheidsfront is tot stand gekomen, dat tot nu toe echter tot geen enkel practisch resultaat in de strijd tegen het fascisme heeft geleid, zijn de twee vakcentrales, de reformistische CGT en de communistische CGTU op weg om zich te vereenigen. Practisch zal deze vereeniging hierop neer komen, dat de communistische vakorganisaties, wier aanhang van jaar tot jaar geringer werd, zich weer bij de CNT zouden aansluiten. Daar de basis voor deze vereeniging de onafhankelijkheid van de vakbeweging van de politieke partij is en door de numerieke meerderheid der CGT ook de reformistische leiding ten volle gehandhaafd blijft, beteekent dit zoowel de liquidatie van de communistische vakvereenigingspolitiek als de liquidatie van de Roode Vakvereenigings-Internationale (RVI).

Op het laatst gehouden Congres van de CGTSR de fransche sectie der IAA, op 1, 2 en 3 nov. 1934 te Parijs, werd met algemeene stemmen besloten de CGTSR voort te zetten en zich niet bij de CGT aan te sluiten om de eenvoudige reden, dat deze vakcentrale geen enkele waarborg biedt voor de klassenstrijd, zooals het revolutionaire syndicalisme die verstaat en voor de doeleinden die het zich stelt. Ook tegenover het eenheidsfront stelde het Congres zijn houding vast.

De tweede, hier onder afgedrukte, resolutie over het eenheidsfront werd aangenomen op de Conferentie van de Federatie van russische anarcho-communisten van de Verenigde Staten en Canada, te Chicago, 2 en 3 Sept. 1934.


→ Lees verder...

14/07/21 11:39 · defiance

Welkom op anarchisme.nl

Dit is een portaal om meer te weten te komen over de ideeën van het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Op deze website vind je de basisbeginselen van het anarchisme, teksten, biografieën en de geschiedenis van de anarchistische beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van actieve organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en nog veel meer.

Bekijk ook onze digitale bibliotheek op Internet Archive, waar veel scans van historische uitgaven te raadplegen zijn!

Recent toegevoegd

Nieuwe brochure

Met trots presenteren we de inmiddels het derde nummer uit de brochurereeks 'Anarchisme en organisatie' genaamd Organisatorische vraagstukken. Een hedendaagse analyse van de historische discussie omtrent het 'Organisatorisch Platform'. Door middel van citaten van prominente anarchisten als Nestor Makhno, Peter Arshinov, Maria Goldsmith, Errico Malatesta en Luigi Fabbri hebben we deze discussie gestructureerd aan de hand van de verschillende thema’s. Daarbij onderzoeken we wat de belangrijkste discussiepunten waren en wat we hier vandaag de dag van kunnen leren.

Een onderzoek naar de verschillende standpunten rondom de tekst van het 'Organisatorisch Platform van de libertaire communisten' en een blik op de lessen die daaruit te trekken zijn voor vandaag de dag.

Inleiding op anarchisme

“Anarchisme - de organisatie van een gelijkwaardige samenleving door middel van samenwerking, zelfbestuur en de afschaffing van elke vorm van onderdrukking.”

Naast de basisbeginselen van het anarchisme van deze site, zijn er op deze website nog veel meer inleidende teksten en brochures te vinden van klassieke en moderne denkers.

Brochures

Anarchisme.nl heeft twee brochurereeksen opgesteld als PDF welke gratis te downloaden zijn. De meeste brochures zijn tegen een klein bedrag ook gedrukt verkrijgbaar, o.a. via boekwinkel 't Fort van Sjakoo.

De 'Klassiekers Reeks' bestaat uit klassieke teksten van belangrijke denkers en activisten over de ideeën van het anarchisme. Deze teksten hebben de tand des tijds doorstaan en zijn nog altijd van waarde om de wereld van vandaag te begrijpen. In deze reeks o.a. teksten van Peter Kropotkin, Murray Bookchin en Peggy Kornegger.

De reeks 'Anarchisme en organisatie' brengt verschillende discussies over anarchisme en organisatie samen. De eerste twee brochures uit deze reeks gaan over de organisatietheorie Especifismo en het Organisatorisch Platform. Volgen zullen nog een discussie over het eerder genoemde Organisatorisch Platform en de anarchistische synthese.

home.txt · Laatst gewijzigd: 10/08/22 21:30 door defiance